O stowarzyszeniu

Inicjatorem powołania Klastra teleinformtycznego w Elblagu był w 2007 roku Urzędu Miasta. Na tę inicjatywę odpowiedziały elbląskie firmy branży IT i pokrewnych.

Stowarzyszenie ICT Amber Klaster Teleinformatyczny w Elblągu zostało założone w roku 2010 . Celem Klastra jest popularyzacja, rozwój inicjatyw oraz synergiczne działanie oprate na nowoczesnych technologiach

ICT Amber Klaster Teleinformatyczny prowadzi przede wszystkim działania, które wywodzą się z głównego założenia klastra
i są ukierunkowane na:

  • integrację środowiska przedsiębiorców branży telekomunikacyjnej, telefonicznej, informatycznej oraz branży pokrewnych i wszystkich firm zainteresowanych współpracą;
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych, jak również podnoszenie poziomu wiedzy teleinformatycznej społeczeństwa;
  • rozpowszenianie i budowanie prestiżu środowiska teleinformatycznego wśród społeczeństwa;
  • organizację i prowadzenie konferencji, szkoleń oraz seminariów na rzecz budowania wspólnej marki firm działających na rzecz Stowarzyszenia;
  • współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi w celu uzyskanie swobodnego i szybkiego przepływu informacji;
  • rozpowszechnianie wiedzy z zakresy IT i środowisk pokrewnych za pomocą ogólnodostępnych kanałów.

Udział w Stowrzyszeniu ICT Amber to przede wszystkim korzyści płynące do każdego z członków, zgodne z aktualnymi potrzebami, zaspokajane na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.