Nasi przyjaciele

Wydział Startegii i funduszy Unijnych Urzedu Miasta i Gminy w Elblagu - www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wsifu.htm

Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych - www.einti.eu

Pomorski klaster ICT - www.pomorski-klaster-ict.pl

The Kaliningrad innovative-technological center - www.kitc.kaliningrad.ru