Jak zostać członkiem

Jak przystąpić do Stowarzyszenia ICT Ambet Klaster Teleinformatyczny?

Członkami Stowarzyszenia ICT Amber mogą zostać wszystkie osoby fizyczne bądź prawne, po wykonaniu następujących kroków:

 • KROK I: Proszę pobrać dokumenty z zakładki "Dokumenty" oraz wypełnić je;
 • KROK II: Wypełnione dokumenty przesłać drogą elektroniczną bądź listowną na adres Klastra;
 • KROK III: Odpowiedź zwrotna, po zatwierdzeniu/nie zatwierdzeniu wniosku na posiedzeniu przez Zarząd Klastra ICT Amber;
 • KROK IV: W przypadku zatwierdzenia wniosku , opłacić składki członkowskie, które zgodnie ze Statutem wynoszą odpowiednio:
  • składka dla członka zwyczajnego 50 zł na kwartał tj. 200 zł na rok;
  • składka dla członka wspierającego 300 zł na kwartał tj. 1200 zł na rok;
  • wpisowe członka zwyczajnego 100 zł (opłata jednorazowa).

Dokumenty wymagane od kandydata na członka zwyczajnego :

 1. 1. Wypełniona deklaracja członkowska członka zwyczajnego (pobierz)
 2. 2. Kserokopia dowodu osobistego - do wglądu - potwierdzenia przed przyjęciem

Dokumety wymagane od kandydata na członka wspierającego

 • 1. Wypełniona deklaracja członkowska czlonka wspierającego (pobierz)
 • 2. Aktualny wypis z KRS, Rejestru działalności gospodarczej
 • 3. Kserokopia dowodu osobistego rezprezentanta - do wglądu - potwierdzenia przed przyjęciem

Opłaty za powyższe składki należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia ICT Amber Klaster Teleinformatyczny na konto:

BZ WBK oddział w Elblągu
nr. rach: 33 1090 2617 0000 0001 1474 1066