Aktualności

Dofinansowane szkolenia pracowników członków Klastra ICT Amber

Członkowie Klastra ICT Amber świętują sukces . Pracownicy ich firm rozpoczęli szkolenia, na które dofinansowanie pozyskało Stowarzyszenie „ Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

 Projekt jest trudnym przedsięwzięciem organizacyjnym, ponieważ dotyczy specjalistycznych szkoleń inżynierskich ICT i jest realizowany jako indywidulane ścieżki szkoleniowe poszczególnych specjalistów rozłożone w czasie. Okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy. W szkoleniu bierze udział 29 osób z 5 firm: Reproskan Sp.zoo , InfoPower Sp.zoo , Blue PPHU , Cykada , IT–Notion . W ramach projektu prowadzone są także ukierunkowane na specjalności ICT szkolenia z języka angielskiego .

Zarząd Klastra stwierdza :
Długo pracowaliśmy , aby uzyskać dotację na tak specyficzne szkolenia. W drugim roku starań , po nawiązaniu współpracy z Stowarzyszeniem „ Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” została przeprowadzona skuteczna aplikacja. Umowa dofinasowania została podpisana na początku listopada. Obecnie pierwsze osoby uczestniczyły już w szkoleniach , rozpoczęły swoje indywidualne ścieżki szkoleniowe, które obejmują szkolenia od kilku do kilkudziesięciu dni w okresie trwania projektu. Taka mocna dawka kompetencji , to nowe szanse rozwoju dla członków Klastra ICT Amber , które zamierzamy wykorzystać z największą starannością. Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu zacieśni współpracę Klastra ICT Amber z Stowarzyszenie „ Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” , liczymy na rozwój biura CREP w Elblągu .

Stowarzyszenie „ Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” realizuje projekt pn. „Szkolenia dla pracowników gwarancją sukcesu przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, stanowiący projekt szkoleń dla Uczestników Szkolenia, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”.

Biuro projektu znajduje się w Pasłęku w siedzibie CREP, sprawy organizacyjne prowadzi specjalista ds. szkoleń InfoPower

28.11.2013 Redakcja Teresa MF  

 

Projekt „Szkolenia dla pracowników gwarancją sukcesu przedsiębiorstw” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL